artist1

Category: GENERAL

Greek artists 1,000-500,000

 

Andreadis, Antonis            2000-5000

Charalambos The Greek     1500-3000

Chrysohos, Andreas            1500-6000

Doukas, Hector                   1500-10000

Geralis, Apostolos               5000-20000

Ionides, Euterpe                 50,000...

Kalogeropoulos, Leon          1500-8000

Koulentianos, Costas            10000-60000

Koutrikas, Yiannis                 1000-6000

Maleas, Constantinos            10000-500000

Mangos, Vyron                     1500-4000

Pantazis, Pericles                  8000-400000

Papadopoulos, Aggelos          1000-3000

Paploukas, Spyros                  10000-300000

Tsingos, Thanos                    3000-100000

Vakirtzis, Alexandros              1000-5000

Xenos, Nicos                          2000-10000

Zenetzis, Vasilis                      1000-6000

 

Artists up to 1000

Georgaras, Marinos              300-1000

Tsarouhas, Panos                300-600

Vakirtzis, Yiannis                 300-800